Financial activity

Financial activity of the Tashkent State Dental Institute

 

Information on the 1st quarter budget account 07.01.2023.

Information on the 4th quarter budget account 01.01.2022.

01.04.2022 on the 1st quarter output and expenses.

 

Balance 01.04.2022

 

Shartnoma daromadlari bo'yicha 04/01/2022

 

xalqaro kompaniya bo'yicha daromadlar, daromad 04.01.2022

 

Rivojlanish jamgʻarmasi 01.04.2022 y

 

6 oylik shartnoma haqida ma'lumot 04/01/2022

 

Yillik hisobiga ko'ra daromad va daromad - 2021 yil

 

Yillik kontrakt hisobi daromad va daromad - 2021 yil

 

Innovatsion bo'yicha yillik daromad va daromad - 2021

 

Yillik balans - 2021 yil

 

2-chorak daromadlari va daromadlari